" /> Zapraszamy na IV POWIATOWY  KONKURS KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM – wersja online. – Sp Silno
XXI Spotkanie z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną w Chojnicach
XXI Spotkanie z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną w Chojnicach
15 listopada, 2021
Spotkanie z Panią policjantką
Spotkanie z Panią policjantką
26 listopada, 2021
IV POWIATOWY  KONKURS KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM - wersja online.

IV POWIATOWY  KONKURS KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM - wersja online.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 Każda szkoła może zgłosić 2 podmioty wykonawcze w każdej kategorii (solista i zespół, dwa zespoły, dwóch solistów).

Kategorie wiekowe:

– klasy I-III szkoła podstawowa

– klasy IV-VI szkoła podstawowa

– klasa VII ,VIII, szkoła podstawowa.

  1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekroczyć 6 osób.
  2. Duety zaliczane będą do zespołów.
  3. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna i przesłany do 10 XII 2021r. na adres: piosenkisilno@gmail.com w tytule należy wpisać: Konkurs kolęd.
  4. Uczestnicy przygotowują dany utwór w formie video (nagranie z kamery lub telefonu). W kadrze musi być widoczna cała postać.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 XII 2021 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatorów.  Uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów (na żywo) odbędzie się 20 XII 2021r. w Wiejskim Domu Kultury w Silnie. W razie  zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej o zmianie sposobu odbioru nagród poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

KRYTERIA OCENY:

  1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu.
  2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę

– dobór repertuaru,

– umiejętności wokalne,

– poprawność językową,

– prezentacja sceniczna i ogólny wyraz artystyczny.

  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany punktów regulaminu ze względu na zdarzenia. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne rozstrzyga Organizator Konkursu.

W razie pytań proszę dzwonić pod numer: 784-698-183  (Joanna Skonieczna – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Silnie).

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa w Silnie

Hanna Butkiewicz  (nauczyciel muzyki)

Małgorzata Luptowska  (nauczyciel języka angielskiego)

Joanna Skonieczna (nauczyciel języka angielskiego)

Do pobrania:

IV POWIATOWY KONKURS KOLĘD-regulamin

IV POWIATOWY KONKURS KOLĘD- zgłoszenie

Komentarze są wyłączone.

Sp Silno Skip to content