" /> VI Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim 2023 – Sp Silno

TERMIN:  14.12.2023r., godz.10:00, Wiejski Dom Kultury w OGORZELINACH !!!!

W tym roku wyjątkowo przenosimy organizację konkursu na salę widowiskową Wiejskiego Domu Kultury w Ogorzelinach, ponieważ na sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury  w Silnie trwa remont.

zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2023r.  (karta zgłoszenia przesłana na e-mail : piosenkisilno@gmail.com). W  tytule należy  wpisać: Konkurs kolęd 2023

ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

CELE KONKURSU:

 1. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny sposób, budzenie

i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań tym językiem.

 • Poszukiwanie nowych możliwości edukacji (doskonalenie form i metod pracy nauczycieli

z dzieckiem zdolnym).

 • Rozwijanie umiejętności językowych (utrwalenie i wzbogacenie leksyki, praca nad poprawną wymową itp.).
 • Stworzenie dzieciom możliwości szlachetnego współzawodnictwa (realizacja marzeń i ambicji).
 • Integracja dzieci i nauczycieli szkół Powiatu  Chojnickiego.
 • Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień (przezwyciężenie stresu, umiejętność zachowania się na scenie, budzenie wiary we własne siły i talent).
 • Promocja nowych talentów.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Każda szkoła może zgłosić 2 podmioty wykonawcze w każdej kategorii (solista i zespół, dwa zespoły, dwóch solistów).
 2. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekroczyć 8 osób.
 3.  Duety zaliczane będą do zespołów.
 4. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna i przesłany na adres : piosenkisilno@gmail.com w tytule należy wpisać: Konkurs kolęd 2023
 5. Kategorie wiekowe:

– klasy I-III szkoła podstawowa

– klasy IV-VI szkoła podstawowa

– klasa VII ,VIII, szkoła podstawowa,

    6. Uczestnicy wykonują 1 dowolnie wybrany utwór zgodnie z założeniami konkursu (kolęda lub piosenka świąteczna w j. angielskim).

      7.   Uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, osób towarzyszących lub podkładzie muzycznym (pół-playback) 

      8.   Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla zdobywców  1, 2 i 3 miejsca oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

           11.  Zgłoszenie jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu  zamieszczenia w Internecie listy laureatów, wykorzystanie  nagrań na stronie internetowej szkoły.

KRYTERIA OCENY:

 1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę

– dobór repertuaru,

– umiejętności wokalne,

– poprawność językową,

– prezentacja sceniczna i ogólny wyraz artystyczny.

      3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany punktów regulaminu ze względu na zdarzenia losowe. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne rozstrzyga Organizator Konkursu.

Organizatorzy:

Małgorzata Luptowska (nauczyciel j. angielskiego)

Hanna Butkiewicz ( nauczyciel muzyki)

Joanna Skonieczna ( nauczyciel j. angielskiego)

Numer tel. do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Silnie : 52 398 76 96, 692 422 325.

Druk zgłoszenia do pobrania.

Sp Silno Skip to content