" /> Samorząd Uczniowski – Sp Silno

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. Dyrektor szkoły musi współpracować z samorządem uczniowskim, a co za tym idzie respektować przysługujące im kompetencje, prawa i obowiązki. Poznaj uprawnienia samorządu uczniowskiego i sprawdź, jak pomóc uczniom w tej pierwszej lekcji demokracji.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie, a organy samorządu ich reprezentują W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły (art. 55 UoSO). Organy samorządu szkolnego są reprezentantami samorządu, którego członkami są wszyscy uczniowie (art. 55 ust. 3 UoSO).


WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2023/2024:

Przewodnicząca – Majka Wielewicka

Z-ca Przewodniczącej – -----

Sekretarz – ------

Opiekunowie SU: Paulina Mazur, Natalia Wróblewska

Sp Silno Skip to content