" /> Sprawdziany, egzaminy – Sp Silno

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w klasie III – kwiecień 2017r.

    wyniki podane w %   Kraj Wojew.pomorskie  Zespół Szkół w Silnie Uczniowie z najwyższym wynikiem
Język polski
67
65
69  
     Zuzanna Garwol
Dorota Warnke

Daria  Jarosz
Historia/wiedza o społeczeństwie
57
54
58,2 
     Daria Jarosz
Aleksander Stachowiak

Dariusz Rzeźnik
Matematyka
44
42
50,9 
     Konrad Chrapkiewicz
Mikołaj Rolbiecki

Maja Nowosadzka
Biologia, chemia, fizyka, geografia
50
48
56,1 
    Dorota Warnke
Daria Jarosz

Dariusz Rzeźnik
Język niemiecki  P
53
52
62,9 
    Dorota Warnke
Język niemiecki  R
36
33
     24,9      
     Dorota Warnke
Język angielski  P
61
57
60,3 
     Milena Nyks
Dariusz Rzeźnik

Jakub Tulibacki

Wyniki sprawdzianu   2016

          Część    Szkoła      Kraj Województwo Pomorskie                                       Uczniowie, którzy uzyskali wynik  wyższy  niż krajowy
        Część I

język polski

matematyka

62% 60% 56%  

73%

69%

66% Zabrocka Amelia – najlepszy wynik 95%, Chmara Zuzanna, Derda Jakub, Gaca Aleksandra, Gierszewski Nataniel, Lemańczyk Kinga, Lesińska Aleksandra, Szmagliński Łukasz, Chmara Hubert, Januszewska Paulina, Kulas Kinga, Remiszka Sandra, Skajewski Marcin, Witkowski Hubert

51%

51%

47% Szmagliński Łukasz – najlepszy wynik 100%, Januszewska Paulina, Lemańczyk Kinga, Aszyk Magdalena, Chmara Zuzanna, Derda Jakub, Gierszewski Eryk, Jażdżewski Karol, Kulas Kinga, Witkowski Hubert, Zabrocka Amelia

Część II

język niemiecki

61%

58%

57% Szmagliński Łukasz – najlepszy wynik 98%, Lemańczyk Kinga, Witkowski Hubert, Aszyk Magdalena, Chmara Zuzanna, Derda Jakub, Gaca Aleksandra, Gierszewski Eryk, Gierszewski Nataniel, Januszewska Paulina,  Kryger Małgorzata, Miętki Kacper, Remiszka Sandra , Sprawka Urszula, Witkowski Hubert, Zabrocka Amelia

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016

  Część egzaminu    szkoła    kraj     woj.                                 Uczniowie, którzy uzyskali wyniki wyższe niż krajowe z poszczególnych części egzaminu w %

Klasa  III

    Język polski

70,8

67

63 Mazur Agnieszka, Zwiewka Natalia  – nawyższy wynik (94),  Bińczyk Paulina, Czerwonka  Kaja, Drzewicki  Szymon, Kulas Kamila, Kwasigroch Hubert,    Nosińska Iwona, Nowicka Adrianna, Osowicka Martyna,  Pruszak  Szymon, Rapp  Michał, Stosik Bartosz, Szmagliński  Paweł, Zakrzewska Martyna  
    Historia/wiedza o społeczeństwie

54

55

52 Nowicka Adrianna – najwyższy wynik (78), Bińczyk Paulina, Chełmowska Daria, Drzewicki  Szymon, Klinkosch  Karol, Kwasigroch Hubert,  Nosińska Iwona, Osowicka Martyna,  Pruszak  Szymon, Szmagliński  Paweł, Zakrzewska Martyna,  
    Matematyka

40,9

47

44 Kwasigroch Hubert  – najwyższy wynik (89), Bińczyk Paulina, Cybulski Aleksander, Drzewicki  Szymon, Klinkosch  Karol, Mazur Agnieszka,  Nosińska Iwona, Nowicka Adrianna  
    Biologia, chemia, fizyka, geografia     50,5

49

47 Bińczyk Paulina – najwyższy wynik (89), Cybulski Aleksander, Drzewicki  Szymon, Klinkosch  Karol, Kwasigroch Hubert,  Mazur Agnieszka,  Nosińska Iwona, Nowicka Adrianna  
    Język niemiecki – podstawowy

61,3

55

53 Nowicka Adrianna – najwyższy wynik (88), Bińczyk Paulina, Chełmowska Daria, Drzewicki  Szymon, Ignakowska  Sandra, Klinkosch  Karol, Kulas Kamila, Nosińska Iwona, Osowicka Martyna,  Pruszak  Szymon, Rolbiecka Karolina, Zakrzewska Martyna, Zwiewka Natalia  
    Język niemiecki –

rozszerzony

28,6

40

31 Klinkosch  Karol  – najwyższy wynik (58),  Bińczyk Paulina, Osowicka Martyna,  Zakrzewska Martyna,  Zwiewka Natalia  
    Język angielski  – podstawowy

61,2

58

55 Kwasigroch Hubert  – najwyższy wynik (100), Mazur Agnieszka, Szmagliński Paweł  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

WYNIKI    EGZAMINU   GIMNAZJALNEGO  2015

Część egzaminu szkoła kraj woj.                                  Uczniowie, którzy uzyskali wyniki wyższe niż krajowe z poszczególnych części egzaminu

Klasa  III A

Klasa IIIB

Język polski

61,9

62

60 Sandra Antkiewicz, Robert Bąk, Oliwia Kiedrowska, Dawid Lorbiecki, Mikołaj Orlikowski, Katarzyna Paczyńska, Adrian Patek, Dominika Słomińska, Mikołaj Szymczyk, Wiktoria Urowska (94) Dominik Blukis (66), Weronika Domeracka,  Kamila Kuczkowska (66) , Klaudia Warsińska
Historia/wiedza o społeczeństwie

60

64

63 Sandra Antkiewicz, Robert Bąk, Dawid Lorbiecki, Mikołaj Orlikowski, Katarzyna Paczyńska, Adrian Patek, Mikołaj Szymczyk (88), Wiktoria Urowska, Sebastian Żebrowski Joanna Dalecka, Weronika Domeracka,  Kamila Kuczkowska (75)
Matematyka

46,7

48

48 Sandra Antkiewicz (97), Robert Bąk, Dawid Grigarian, Oliwia Kiedrowska, Dawid Lorbiecki, Mikołaj Orlikowski, Dominika Słomińska, Mikołaj Szymczyk , Wiktoria Urowska (97) Dominik Blukis, Weronika Domeracka,  Błażej Zemke (66)
Biologia, chemia, fizyka, geografia     51,1

50

49 Sandra Antkiewicz, Robert Bąk, Dawid Grigarian, Paweł Jarosz, Oliwia Kiedrowska, Dawid Lorbiecki, Katarzyna Paczyńska, Marcin Pruszak, Dominika Słomińska, Mikołaj Szymczyk (82), Wiktoria Urowska Dominik Blukis,  Kamila Kuczkowska (66), Natalia Szypryt, Błażej Zemke
Język niemiecki – podstawowy

52,9

57

53 Sandra Antkiewicz (83), Robert Bąk, Katarzyna Paczyńska, Dominik Rolbiecki Weronika Domeracka, Kamila Kuczkowska (73)
Język angielski  – podstawowy

70,3

67

66 Mikołaj Orlikowski, Mikołaj Szymczyk , Wiktoria Urowska (93)  

EWD  2015    

  historia/wos j. polski przyrodnicze matematyka
      górna granica prz. ufności

2.5

2.7

6.3

2.7

      oszacowanie punktowe

-0.3

0.3

3.5

0.3

      dolna granica prz. ufności

-3.1

-2.1

0.8

-2.1

 

                                                                                                           WYNIKI   –        SPRAWDZIAN  2015

      Część Szkoła Kraj Województwo Pomorskie                                            Uczniowie, którzy uzyskali wynik  wyższy  niż krajowy
język polski 73% 73% 72% Lewandowska Sara – najlepszy wynik 100%, Trzebiatowska Jagoda, Wirkus Marcin, Czerwińska Marika, Dąbrowski Paweł, Szymczyk Julia, Klinkosch Kamil, Warda Filip
matematyka 64% 61% 60% Szymczyk Julia – najlepszy wynik 100%, Dąbrowski Paweł, Jeszka Tobiasz, Lewandowska Sara, Wirkus Marcin, Zakrzewski Kordian, Malicka Julia
język niemiecki 71% 70% 68% Lewandowska Sara – najlepszy wynik 100%, Jeszka Tobiasz, Wysocka Marta, Erbetowski Damian, Klunder Zuzanna, Kowalska Weronika, Szymczy Julia

———————————————————————————————————————————————————————

WYNIKI   SPRAWDZIANU  2014

Szkoła Kraj Województwo Pomorskie                                              Uczniowie, którzy uzyskali wynik  wyższy  niż krajowy
28,18/40
25,82/40 25,54/40 Zuzanna Garwol – najlepszy wynik,      Dariusz RzeźnikDaria JaroszAleksander StachowiakJakub TulibackiEwa SzewaPatrycja NeckarMikołaj RolbieckiKonrad Chrapkiewicz

 

WYNIKI   EGZAMINU   GIMNAZJALNEGO  2014

  Część egzaminu Szkoła   Kraj / Kraj wieś
      Uczniowie, którzy uzyskali wyniki wyższe niż krajowy z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego
                                          Klasa  III A                                                 Klasa IIIB
Język polski 59,7 68/66 Joanna Konat, Patryk Kolbusz, Wiktor Lesiński, Szymon Witkowski Wojciech Malicki, Klaudia Dammer, Kacper Kobus, Miłosz Skwierawski, Krzysztof Kosecki, Paulina Pawłowska, Gabriela Piekarska
Historia/wiedza o społeczeństwie 54,7 59/58 Katarzyna Banaś, Patryk Kolbusz, Joanna Konat, Wiktor Lesiński, January Porębski, Seweryn Sajkowski, Damian Trzebiatowski Kacper Kobus, Miłosz Skwierawski, Klaudia Dammer, Wojciech Malicki
Matematyka 35,9 47/45 Joanna Konat, Damian Trzebiatowski, Katarzyna Banaś, Wiktor Lesiński Kacper Kobus, Wojciech Malicki, Miłosz Skwierawski, Damian Wołowicz
Biologia, chemia, fizyka, geografia 48,6 52/51 Wiktor Lesiński, Joanna Konat, Katarzyna Banaś, January Porębski, Damian Trzebiatowski, Szymon Witkowski Kacper Kobus, Wojciech Malicki, Dominika Bala, Paulina Pawłowska, Karol Piechowski, Gabriela Piekarska, Miłosz Skwierawski, Damian Wołowicz
Język niemiecki – podstawowy 52,7 54/53 Joanna Konat, Wiktor Lesiński, Katarzyna Banaś, Kamila Rapp, Dominika Sajkowska, Maria Melchert Adrian Budka, Gabriela Piekarska, Paulina Pawłowska, Przemysław Skiba,Miłosz Skwierawski, Oliwia Zimoch, Łukasz Żakowski
Język niemiecki – rozszerzony 25,5 39/37 Maria Melchert Gabriela Piekarska
Język angielski  – podstawowy 69 67/61 Remigiusz Romanowski Wojciech Malicki

 

 

                                               WYNIKI   OBUT  (Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty)  2014

Szkoła Wszyscy badani uczniowie Uczniowie – wieś Uczniowie w województwie Uczniowie, którzy uzyskali wynik  wyższy  niż krajowy
56.2% 56.3% 55.2% 55.0% Wiktoria Cieślewicz, Tobiasz Drewek, Jan Drzewicki, Barłomiej Garwol, Monika Januszewska, Agnieszka Kleinszmidt, Artur Kołatka, Izabela Kryger, Mateusz Nagórny, Piotr Ott, Barłomiej Stenwak, Mikołaj Teca, Kornelia Zabrocka


                                                WYNIKI   DUMa  (Diagnoza Umiejętności Matematycznych klasy V)  2014

Szkoła Wszyscy badani uczniowie
Uczniowie – wieś Uczniowie w województwie Uczniowie, którzy uzyskali wynik  wyższy  niż krajowy
37.6% 35.3% 34.1% 34.0% Paweł Dąbrowski, Tobiasz Jeszka, Weronika Kowalska, Sara Lewandowska, Marcin Wirkus

EDUKACYJNA  WARTOŚĆ  DODANA   2013

EWD to system sprawdzania efektywności nauczania w  szkołach, to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. W gimnazjach  polega na porównaniu  wyników uczniów  ze sprawdzianu na zakończenie szóstej klasy z wynikami egzaminów gimnazjalnych. Wkład ten (przyrost wiedzy i umiejętności ucznia) nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole.

Upraszczając, można stwierdzić, że EWD pokazuje różnicę między wynikiem uczniów z testu kompetencji w klasie VI a wynikami z obu części egzaminu gimnazjalnego w klasie III – jeżeli różnica jest dodatnia, to oznacza, że uczniowie dokonali postępu ( szkoła ich „czegoś” nauczyła). Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność.

Rozkład reszt – język polski                        +2,04
                         historia                               – 0,18
                         matematyka                      + 0,98
                         przedmioty przyrodnicze   +4,18

Sp Silno Skip to content