" /> Informacje szkolnego psychologa – Sp Silno

 

Drodzy Rodzice!

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, chcielibyśmy przybliżyć coraz poważniejsze zagrożenia XXI wieku wśród dzieci i młodzieży. Bardzo prosimy o szczególne wyostrzenie uwagi na zachowanie Waszych pociech. Aby przybliżyć dany problem podamy kilka przykładów dotyczących najczęściej występujących uzależnień.

 

Fonoholizm

Nadmierne i częste korzystanie z telefonu komórkowego. W dzisiejszych czasach jest to urządzenie służące do nawiązania szybkiego kontaktu oraz uzyskania potrzebnych informacji.  Dla dziecka jednak może stać się czymś więcej. Markowy smartphone może podkreślać jego status społeczny.  Korzystanie z niego może być również sposobem na poradzenie sobie z posiadanymi trudnościami. Na ogół należą do nich: samotność,
brak przynależności do grupy rówieśniczej oraz poczucie niezrozumienia. Granica między zwykłym a nałogowym korzystaniem z telefonu jest bardzo płynna, ale z pewnością warto być wyczulonym wobec następujących objawów:

– nierozstawanie się z telefonem, nerwowa i chorobliwa potrzeba trzymania aparatu telefonicznego w pobliżu siebie,

– trudność z wyłączeniem telefonu w sytuacjach, które tego wymagają,

– nerwowość lub nadpobudliwość w sytuacjach, kiedy nie masz telefonu przy sobie,

– stała potrzeba kontaktowania się z innymi przez telefon, przy równoczesnym unikaniu kontaktu bezpośredniego z innymi ludźmi.

 

Uzależnienie od komputera

Najprościej można powiedzieć, że uzależnienie od komputera lub sieci internetowej polega na niekontrolowanym korzystaniu z komputera bądź z Internetu w sposób, który powoduje szkody w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej czy ekonomicznej u osoby korzystającej z tych urządzeń i u otoczenia.

Najczęściej występujące objawy to :

– postępujące ograniczanie kontaktów z bliskim otoczeniem (wycofywanie się ze świata realnego, zobojętnienie społeczne) na rzecz kontaktów wirtualnych i poświęcanie im coraz większej ilości czasu,

– poczucie dyskomfortu w sytuacjach ograniczonego dostępu do Internetu,

– pojawienie się problemów społecznych, zdrowotnych, finansowych itp., których związek z korzystaniem z Internetu nie ulega wątpliwości.

 

Uzależnienie od środków psychoaktywnych

Sięganie po alkohol lub inne środki psychoaktywne przez młodzież może być drogą ucieczki, chęcią doznania nowych wrażeń i bycia dorosłym oraz szukaniem własnego ja. Bardzo częstą przyczyną sięgania po tego typu środki jest przeżywanie osobistych problemów. Także presja grupy rówieśniczej jest motywem sięgania po tego typu środki, bowiem przyjmowanie danej substancji niejednokrotnie jest przepustką dającą możliwość uczestniczenia w danej grupie, zapewnienie dobrej zabawy. Innym powodem jest ciekawość oraz myślenie, że pozwoli im
to uwolnić się od stresu.

Przykłady objawów mogących wskazywać na przyjmowanie środków psychoaktywnych:

– zmiana wyglądu (zaniedbanie w wyglądzie, higienie osobistej, sposobie poruszania się, mówienia itp.),

– charakterystyczny zapach wydychanego powietrza, włosów, ubrania,

– wahania dobowe nastroju (od radości do przygnębienia),

– zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność).

 

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania bądź problemy dotyczące Waszych dzieci, zapraszamy na konsultacje z Naszym psychologiem szkolnym Panią mgr Pauliną Mazur.

Sp Silno Skip to content