" /> Pracownicy szkoły – Sp Silno

 

 

NAUCZYCIELE 2019/20

Anna Tobolewska - dyrektor szkoły

Tadeusz Bajgot - wychowanie fizyczne

Justyna Barwina Myszka - plastyka, zajęcia artystyczne

Hanna Butkiewicz - muzyka, biblioteka szkolna, doradca zawodowy

Irena Peda - nauczyciel wspomagający

Danuta Szmaglińska – logopeda

Robert Kornatowski - historia, wos, geografia

Małgorzata Luptowska - język niemiecki, język angielski

Joanna Czerwińska - oddział przedszkolny

Barbara Orłowska - oddział "0"

Elżbieta Łuczyńska - edukacja wczesnoszkolna

Dorota Stachowiak- edukacja wczesnoszkolna

Maria Stoltmann - edukacja wczesnoszkolna

Sylwia Ropińska - język polski

Joanna Skonieczna - język polski, język angielski

Paweł Friede - religia

Piotr Synak - technika, informatyka, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Szczęsna - biologia, chemia, przyroda, geografia

Martyna Tomaszewska - Wychowanie do życia w rodzinie

Robert Głyżewski - matematyka

Joanna Milkowska - psycholog

WYCHOWAWCY KLAS 2019/20

Klasa Wychowawca Zastępca wychowawcy
oddział przedszkolny Joanna Czerwińska
Oddział "0" Barbara Orłowska
SP I Elżbieta Łuczyńska
SP II Dorota Stacowiak
SP III Maria Stoltmann
SP IV Joanna Sonieczna ----------
SP V Małgorzata Luptowska ----------
SP VI Hana Butkiewicz ------------
SP VII Barbara Szczęsna Małgorzata Luptowska
SP VIII Sylwia Ropińska ----------

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA SZKOŁY

Anna Tobolewska - dyrektor szkoły

Renata Cysewska - sekretarz szkoły

Irena Gwoździewicz - pracownik obsługi

Bożena Klinkosch - pracownik obsługi

Katarzyna Drzewicka– pracownik obsługi

Waldemar Szczepaniak– pracownik obsługi