" /> Pracownicy szkoły – Sp Silno

NAUCZYCIELE 2020/21

Anna Tobolewska - dyrektor szkoły

Tadeusz Bajgot - wychowanie fizyczne

Justyna Barwina Myszka - plastyka, zajęcia artystyczne

Hanna Butkiewicz - muzyka, biblioteka szkolna, doradca zawodowy

Katarzyna Domeracka-Gołochowicz - nauczyciel wspomagający

Danuta Szmaglińska – logopeda

Robert Kornatowski - historia, wos, geografia

Małgorzata Luptowska - język niemiecki, język angielski

Joanna Czerwińska - oddział przedszkolny

Barbara Orłowska - edukacja wczesnoszkolna"

Elżbieta Łuczyńska - edukacja wczesnoszkolna

Dorota Stachowiak- edukacja wczesnoszkolna

Maria Stoltmann - oddział ")"

Sylwia Ropińska - język polski

Joanna Skonieczna - język polski, język angielski

Alicja Stec - religia, Wychowanie do życia w rodzinie

Piotr Synak - technika, informatyka, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Szczęsna - biologia, chemia, przyroda, geografia

Jecek Peda - matematyka

Paulina Mazur - psycholog

WYCHOWAWCY KLAS 2020/21

Klasa Wychowawca Zastępca wychowawcy
oddział przedszkolny Joanna Czerwińska
Oddział "0" Maria Stoltmann
SP I Barbara Orłowska
SP II Elżbieta Łuczyńska
SP III Dorota Stachowiak
SP IV Piotr Synak Robert Kornatowski
SP V Joanna Skonieczna ----------
SP VI Małgorzata Luptowska ----------
SP VII Hana Butkiewicz ------------
SP VIII Barbara Szczęsna Małgorzata Luptowska

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA SZKOŁY

Anna Tobolewska - dyrektor szkoły

Renata Cysewska - sekretarz szkoły

Irena Gwoździewicz - pracownik obsługi

Bożena Klinkosch - pracownik obsługi

Katarzyna Drzewicka– pracownik obsługi

Waldemar Szczepaniak– pracownik obsługi