NAUCZYCIELE 2018/19

Anna Tobolewska - dyrektor szkoły

Tadeusz Bajgot - wychowanie fizyczne

Justyna Barwina Myszka - plastyka, zajęcia artystyczne

Hanna Butkiewicz - muzyka, biblioteka szkolna

Irena Peda - język niemiecki, matematyka

Izabela Wirkus - język niemiecki,

Joanna Czerwińska – logopeda

Danuta Szmaglińska – logopeda

Alicja Hatta - język polski

Robert Kornatowski - historia, wos

Małgorzata Luptowska - język niemiecki, język angielski

Elżbieta Łuczyńska - wychowanie przedszkolne

Andzrzej Skórczewski - geografia

Barbara Orłowska - edukacja wczesnoszkolna

Jacek Peda - matematyka

Sylwia Ropińska - język polski

Joanna Skonieczna - język polski, język angielski

Dariusz Nowaczyk - wychowanie fizyczne

Alicja Stec - religia, wdż

Dorota Stachowiak- edukacja wczesnoszkolna

Maria Stoltmann - edukacja wczesnoszkolna

Piotr Synak - technika, informatyka, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Szczęsna - biologia, chemia, przyroda

Sławomir Sprada - matematyka

Paulina Mazur - psycholog

Urszula Wirkus-Wielińska - doradca zawodowy

Emilia Kierska - nauczyciel wspomagający

WYCHOWAWCY KLAS 2018/19

Klasa Wychowawca Zastępca wychowawcy
oddział przedszkolny Elżbieta Łuczyńska
SP I Dorota Stacowiak
SP II Maria Stoltmann
SP III Barbara Orłowska
SP IV Małgorzata Luptowska
SP V Hana Butkiewicz Alicja Stec
SP VI Barbara Szczęsna Małgorzata Luptowska
SP VII Sylwia Ropińska Alicja Stec
SP VIII Robert Kornatowski Piotr Synak
G III a Piotr Synak Robert Kornatowski, Andrzej Skórczewski
G III b Alicja Hatta

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA SZKOŁY

Anna Tobolewska - dyrektor szkoły

Renata Cysewska - sekretarz szkoły

Irena Gwoździewicz - pracownik obsługi

Bożena Klinkosch - pracownik obsługi

Katarzyna Drzewicka– pracownik obsługi

Waldemar Szczepaniak– pracownik obsługi