" /> Informacje pielęgniarki szkolnej – Sp Silno

 

Drodzy Rodzice!

Profilaktyczną Opiekę Zdrowotną nad uczniami naszej szkoły sprawuje Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice.

Pielęgniarka Środowiska Nauczania i Wychowania:

Dagmara Rekowska

poniedziałek 11.30 – 15.30

tel. 509 770 071

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami przekazuję Państwu informację o zakresie opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną: „Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji” – załącznik. Informacje te znajdują się również w Sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Informuję również o prawie do wyrażenia pisemnego sprzeciwu wobec objęcia dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę szkolną.

Od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie wszystkich szkół objęci zostaną również opieką stomatologiczną sprawowaną przez lekarza dentystę. Na świadczenia ogólnostomatologiczne konieczna jest Państwa zgoda, natomiast  profilaktyczne świadczenia stomatologiczne wykonywane są u uczniów w przypadku braku sprzeciwu rodziców.

W ramach profilaktycznych świadczeń pielęgniarki szkolnej w klasach I – VI prowadzone są zabiegi przeciwdziałania próchnicy zębów. Państwa dziecko 6-krotnie w ciągu roku szkolnego w odstępach 6 tygodniowych, objęte będzie nadzorowanym szczotkowaniem uzębienia środkami fluorkowymi. Przy tej okazji każde dziecko będzie miało możliwość nauczenia się prawidłowego sposobu szczotkowania zębów i wyrobienia właściwych nawyków higienicznych. Ze swojej strony zapewniam rzetelną i fachową opiekę oraz nieodpłatne dostarczenie preparatów fluorkowych (Elmex żel do fluoryzacji). Proponuję zakup wielorazowych składanych szczoteczek do zębów, które będą przechowywane w klasie. Składka 2 zł.

W przypadku niewyrażenia zgody na fluoryzację proszę o pisemną informację!

Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarka szkolna pełni rolę koordynatora wszelkich działań podejmowanych dla zdrowia ucznia, współpracuje z zespołem POZ, stomatologiem, pracownikami szkoły i rodzicami. W związku z tym proszę Rodziców o przekazywanie wszelkich informacji o zdrowiu dziecka, chorobach przewlekłych, wizytach u specjalistów, pobytach w szpitalu, przyjmowanych lekach…

 

Wykaz świadczeń pielęgniarki szkolnej                               Pedikuloza-Poradnik dla Rodziców

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w sprawie wszawicy                 PROFILAKTYKA WSZAWICY                       Wykrywanie-i-leczenie-wszawicy

 

Dziękuję

Dagmara Rekowska