" /> Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Plastyczny 2023/24 – Zapraszamy :) – Sp Silno

Wyniki XVII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego w roku szkolnym 2023/24

Wyniki XVII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego w roku szkolnym 2023/2024 według uzyskanych miejsc

 

Wykaz prac uczniów XVII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego

w roku szkolnym 2023/2024,
które zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego

Wykaz prac uczniów XVII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego w roku szkolnym 2023/2024, które zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego

 

********************************************************************

Szkoła Podstawowa w Silnie  

zaprasza  do  udziału

w XVII Wojewódzkim Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

* Celem konkursu jest: rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną oraz wyobraźni potrzebnej zarówno na lekcjach matematyki, jak i w życiu  codziennym / popularyzowanie geometrii za pomocą plastyki/  rozwijanie inwencji twórczej uczniów/  przełamywanie niechęci do matematyki.

* Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa w Silnie

* W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy wykonają dowolną techniką pracę formatu A 3 (prace innego formatu nie będą brały udziału w konkursie) według tematyki określonej dla danej grupy wiekowej:

A – klasy IV szkoły podstawowej – świat trójkątów

B – klasy V szkoły podstawowej – reklama  czworokątów

C – klasy VI szkoły podstawowej – prostopadłe i równoległe wokół Ciebie

D – klasy VII szkoły podstawowej– skala w życiu codziennym

E – klasy VIII szkoły podstawowej – bryły wokół nas

* Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Uczestnicy podpisują swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę,  imię i nazwisko nauczyciela opiekuna oraz w lewym górnym rogu symbol grupy wiekowej (A-E).

* Prace należy dostarczyć do 14 lutego 2024 r. na adres: Szkoła Podstawowa w Silnie, 89-620 Silno,  ul. Główna 39 z dopiskiem XVII Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Plastyczny wraz
z kartą zgłoszenia oraz zgodą  na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych.

* Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 08 marca 2023 r. na szkolnej stronie internetowej: www.spsilno.pl

* Zapraszamy wszystkich nagrodzonych uczniów wraz z opiekunami na podsumowanie konkursu
i uroczyste wręczenie nagród 21 marca 2024 r. /czwartek/ godz. 13.00 do Szkoły Podstawowej
w Silnie

* Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według   ustalonych kryteriów: zgodności z tematyką, pomysłowości, estetyki.

* Prace dostarczone na konkurs pozostają u organizatorów.

* Prosimy o odbiór nagród (organizatorzy nie wysyłają nagród pocztą). Nagrody nie odebrane               do końca roku szkolnego przechodzą na następny konkurs.

* Sprawy nie ujęte w regulaminie lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie konkursu, rozpatrują organizatorzy w porozumieniu z jury.

*Informacji udzielają Sławomir Sprada – slawek8415@gmail.com oraz Piotr Synak – piotrek_sy@o2.pl

 

Do pobrania:  zgoda i RODO XVII konkurs mat plast.2023-24

karta zgłoszenia na XVII konkurs mat plast.2023-24

**********************************************

Sp Silno Skip to content