" /> Rekrutacja 2024/25 – Sp Silno

KOMUNIKAT

Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2024/2025 znajduje się w budynku starej szkoły oraz w sekretariacie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Silnie uprzejmie przypomina o obowiązku zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2024/2025. Prosimy o zgłaszanie się rodziców/opiekunów prawnych w terminie od dnia 26.02.2024r do dnia 11.03.2024r. do sekretariatu szkoły.

 Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie urodzone w 2017r.

Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie urodzone w 2018r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
w Szkole Podstawowej w Silnie na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Silnie informuje, iż zgodnie z wytycznymi RODO, po zakończeniu rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziale przedszkolnym oraz w klasie pierwszej  szkoły podstawowej listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci i uczniów opublikowane będą w siedzibie szkoły.

Druki rekrutacji stosowane w Szkole Podstawowej w Silnie do pobrania w formacie pdf 

1. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego – z obwodu szkoły KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 24-25 O.Sz.

2. Deklaracja rodziców o kontynuowania wychowania przedszkolnego Deklaracja rodziców o kontynuowania wych. przedszkolnego 2024-25

3. Karta zgłoszenia dziecka do klasy – z obwodu szkoły KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY ….24-25 O.Sz.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – spoza obwodu szkoły WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO OP 24-25

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy –  spoza obwodu WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 24-25

6. Karta zapisu dziecka do świetlicy Karta zapisu dziecka do świetlicy

Na podstawie: art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U., z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),

Zarządzenie Wójta G.Ch. 2024-01-31 – rekrutacja 2024-25

Sp Silno Skip to content