" /> Rekrutacja 2022/23 – Sp Silno

KOMUNUKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Silnie uprzejmie przypomina o obowiązku zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2022/2023. Prosimy o zgłaszanie się rodziców/opiekunów prawnych w terminie od dnia 09.02.2022r do dnia 11.03.2023r. do sekretariatu szkoły.

Rodzic/opiekun prawny zapisując dziecko do szkoły powinien mieć ze sobą: PESEL dziecka, dowód osobisty oraz akt urodzenia dziecka do wglądu.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie urodzone w 2015r.

Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie urodzone w 2016r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Silnie informuje, iż zgodnie z wytycznymi RODO, po zakończeniu rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziale przedszkolnym oraz w klasie pierwszej  szkoły podstawowej listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci i uczniów opublikowane będą w siedzibie szkoły.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
w Szkole Podstawowej w Silnie na rok szkolny 2022/2023

Druki rekrutacji stosowane w Szkole Podstawowej w Silnie do pobrania w formacie pdf 

1. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego – z obwodu szkoły (KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO)

2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy – z obwodu szkoły (KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY )

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – spoza obwodu szkoły (WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEG)

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy –  spoza obwodu (WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY)

Na podstawie: art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U., z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),

Zarządzenie Wójta – rekrutacja

Skip to content