" /> Organizacja Roku Szkolnego 2019/2020 – Sp Silno

Kalendarz roku szkolnego 2019/20

 

02.09.2019 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

Rady pedagogiczne:

12.09.2019 r. – zatwierdzenie Planu Nadzoru Pedagogicznego

09.01.2020 r. – wystawienie ocen za I  semestr

10.01.2020 r. – klasyfikacja za I semestr

28.01.2020 r. – zatwierdzenie  klasyfikacji  za I semestr

9.04.2020 r. – szkolenie komisji egzaminacyjnych

9.06.2020 r. – wystawienie ocen za II semestr

10.06.2020 r. – klasyfikacja za II semestr

17.06.2020 r. – zatwierdzenie klasyfikacji  za II semestr

26.06.2020 r. – zakończenie roku szkolnego 2019/20

3.07.2020 r. – podsumowanie roku szkolnego 2019/20

Wydarzenia:

20.09.2019 r. – Święto klasy pierwszej – pasowanie na ucznia szkoły

14.10.2019 r. – Święto Edukacji Narodowej

25.10.2019 r. – akcja sprzątamy groby naszych przodków

11.11.2019 r. – 101 rocznica Odzyskania Niepodległości

Listopad/grudzień 2019 r. – otwarcie starej szkoły

11 grudzień 2019 r.  –  kiermasz Świąteczny 

Rekolekcje wielkopostne – marzec 2020 r.

Kiermasz Świąteczny – marzec 2020 r.

XIII Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Plastyczny – 5 marzec 2020 r.

Dni wolne:

Przerwa świąteczna zimowa 23-31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe 13-26 stycznia 2020 r.

Przerwa świąteczna wielkanocna 9.04-14.04.2020 r

1 maja 2020 r. – piątek

11 czerwca 2020r. – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne – dyrektorskie

2.01.2020 r.

3.01.2020 r.

12.06.2020 r.

Egzaminy

Egzaminy próbne listopad z Operonem

21.04.2020 r. – egzamin ośmioklasisty

22.04.2020 r. – egzamin ośmioklasisty

23.04.2020 r. – egzamin ośmioklasisty

Zebrania z rodzicami

18 września 2020  r., godz.16.30

11 grudnia 2020  r.,  godz.16.30  – powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną

5 luty 2020  r.,  godz. 16.30

1 kwietnia 2020 r.,  godz.16.30  – zebranie z rodzicami klasy VIII

6 maj 2020  r., godz.16.30 – powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną

Inne zebrania z rodzicami zwołuje wychowawca klasy zgodnie z potrzebami zespołu klasowego, także na wniosek rodziców.