WOLONTARIUSZE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 2016/2017:

 
 

Przewodnicząca: Julia Szymczyk

Opiekun SZKW: Paweł Skonieczny