" /> Konstytucja 3 maja – Sp Silno
Nasze najmłodsze przedszkolaki…
2 maja, 2020
Informator dla 8 klasy
2 maja, 2020

Konstytucja 3 maja – właściwie Ustawa Rządowa uchwalona przez Sejm Wielki 3 V 1791 roku w obecności ok. 1/3 posłów. Utrzymywała  uprzywilejowaną pozycję szlachty, zwiększała uprawnienia mieszczan (nabywanie dóbr ziemskich, nietykalność osobistą, pełnienie urzędów państwowych, ograniczone przedstawicielstwo w sejmie). Znosiła dualizm Korony i Litwy. Wprowadzała trójpodział władzy z dominującą pozycją sejmu. Władzę ustawodawczą sprawował sejm, senat posiadał jedynie prawo weta zawieszającego. Sejm wybierano na kadencje dwuletnie. Władzę wykonawczą sprawował król oraz Straż Praw (król; następca tronu; 5 ministrów – skarbu, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, wojny i pieczęci; prymas). Ministrów powoływał król, ale ponosili oni odpowiedzialność przed sejmem. Ministrowie współpracowali z 4 komisjami wybranymi przez sejm (policji, skarbu, edukacji narodowej i wojska). Znoszono wolną elekcję, liberum veto i konfederację. Sądownictwo stanowe zostało zreorganizowane. Sądom miejskim podlegały wszystkie sprawy powstałe na terenie miast. Szlachta mogła zajmować się zajęciami miejskimi. Siły zbrojne miały służyć narodowi. Państwo polskie stało się monarchią konstytucyjną. Konstytucja została obalona przez przystąpienie króla do konfederacji targowickiej.

Link do filmu „Konstytucja 3 maja” film

Prezentacja – 3 Maja – Livia Walczak klasa 8

Komentarze są wyłączone.

Sp Silno Skip to content