" /> Szkolny konkurs „Moja mała wielka szkoła” – Sp Silno
Zebranie z rodzicami
27 stycznia, 2019
Propozycje na Ferie zimowe 2019 w Szkole Podstawowej w Silnie.
2 lutego, 2019
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Silnie.
 2. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie:
 • Anna Tobolewska- przewodniczący Komisji
 • Emilia Kierska- członek Komisji
 • Paulina Mazur – członek Komisji
 • Andrzej Skórczewski- członek Komisji
 1. Celem konkursu jest prezentacja w ciekawej formie zalet małej szkoły wiejskiej.
 2. Prace konkursowe mogą mieć formę pracy plastycznej, prezentacji multimedialnej, wywiadu, albumu fotograficznego lub inną wg pomysłu uczestnika.
 3. Klasy z przedziału 0-III przygotowują wraz z wychowawcą jedną pracę grupową.
 4. Uczniowie pozostałych klas wykonują pracę indywidualnie lub w grupach 2-3osobowych.
 5. Prace konkursowe należy składać u wychowawcy klasy do dnia 4 lutego 2019 r., a wychowawcy przekazują prace do Komisji Konkursowej do dnia 5 lutego 2019 r.
 6. Wszystkie prace konkursowe będą zaprezentowane podczas „Drzwi Otwartych Szkoły” dnia 28 lutego 2019 r.
 7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 8. Podczas wyłaniania nagrodzonych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę przede wszystkim ciekawą, nowatorską i innowacyjną formę pracy.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 🙂

Komentarze są wyłączone.

Sp Silno Skip to content