" /> Egzamin E8 2022 – podsumowanie. – Sp Silno
Burze z gradem.
Uwaga! Burze z gradem.
1 lipca, 2022
Cyfrowa gmina
Nabór uzupełniający w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
13 sierpnia, 2022
wyniki egzaminu E8 - 2022

wyniki egzaminu E8 - 2022

W Szkole Podstawowej w Silnie w tym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 18 uczniów. Absolwenci poznali swoje wyniki 1 lipca natomiast 8 lipca odebrali w szkole zaświadczenia o wynikach egzaminu. Tegoroczni absolwenci uzyskali wysokie wyniki.

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach)

Egzamin

Szkoła Podstawowa w Silnie

Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

Język polski

61

54

56

59

60

matematyka

53

50

51

56

57

Język angielski

67

53

58

67

67

 

               Najwyższe wyniki z egzaminu uzyskała najlepsza absolwentka Szkoły Podstawowej w Silnie, Nikola Komorowska. Z j. polskiego 82%,matematyki : 92%, j. angielskiego: 100%. Bardzo wysokie wyniki uzyskał również Mateusz Muchowski. Z języka polskiego 78%, matematyki 88% i j. angielskiego 91%. Najwyższy wynik, 100% z egzaminu z języka angielskiego uzyskała również Maja Witkowska.

 Nasza szkoła znalazła się w 5 i 6 staninie. Język polski i j. angielski stanin 6 – wyżej średni, matematyka stanin 5 – średni..

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

nazwa stanina

przedziały wyników
wyrażone w %

 procent wyników
zawarty w  przedziale

 1- najniższy 

 poniżej 4

   4 

 2- bardzo niski 

   4-10

   7 

 3- niski

 11-22

 12

 4- niżej średni

 23-39

 17

 5- średni

 40-59

 20

 6- wyżej średni

 60-76

 17

 7- wysoki

 77-88

 12

 8- bardzo wysoki

 89-95

   7

 9- najwyższy

 powyżej 95

  4

 

Naszym absolwentom życzymy powodzenia podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Komentarze są wyłączone.

Sp Silno Skip to content