" /> Ważny komunikat w sprawie ubezpieczenia uczniów. – Sp Silno
Absolwentka na medal :)
2 lipca, 2020
Bezpieczny powrót do szkoły
27 sierpnia, 2020
Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców. Nasza Szkoła rekomenduje zakup ubezpieczenia szkolnego od wypadków za pomocą dedykowanej sprawdzonej Platformy on-line. By zarejestrować ubezpieczenie czy to nowe czy kontynuację należy skorzystać z poniższego linka uprawniającego do 10% rabatu.
Rodzic samodzielnie on-line w 3 minuty za pomocą telefonu lub komputera ( niezbędny jest adres e-mail) dokonuje wyboru i zakupu odpowiadającego mu wariantu ubezpieczenia spośród 6 dostępnych w składkach od 35 zł do 152 zł i opłaca składkę przelewem lub w dowolnej placówce bankowej lub pocztowej ( po wybraniu opcji zapłać później). Polisa przychodzi na maila na jednej polisie można umieścić kilkoro dzieci, korzystając z opcji „ dodaj kolejne dziecko”.
Wskazane jest by dokonać ubezpieczenia do 1 września 2020 r. i podać nr polisy do wychowawcy klasy.
Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo ( komputer/telefon), całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.
Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są w stosunku do roku ubiegłego o : świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 ( już 2 dni hospitalizacji uprawnia do świadczenia), OIOM – Covid-19, pomoc psychologiczną, koszty odwołania wycieczki szkolnej z powodu choroby lub wypadku. Wyczynowe uprawianie sportów w każdym wariancie łącznie z przynależnością do klubów utrzymane w mocy.
Szczegóły w OWU patrz niżej linki.
W razie chęci skorzystania z pomocy z Opiekuna Placówki jest możliwość , że za pomocą technologii parowania ekranów , pośrednik pomoże zawrzeć Państwu polisę bezpiecznie dla Państwa bez wychodzenia z domu na odległość za pomocą kodu , który jest generowany na wyżej wymienionej stronie.
POŚREDNIK OPIEKUN NNW SZKOLNEGO: Barbara Polańska-Matuszek , Tel. 690 950 555 E-mail: bmatuszek@bezpieczny.pl,
KOD RABATOWY DEDYKOWANY DLA PLACÓWKI : 05149
Oferta indywidualnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl dla wychowanków żłobków i przedszkoli oraz dzieci w wieku od 4 miesiąca do 7 roku życia – LINK
Oferta indywidualnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 7 do 25 roku życia, z obowiązkiem szkolnym – LINK

Komentarze są wyłączone.

Sp Silno Skip to content