" /> Szkolny Konkurs Poetycki „Wiersz na Boże Narodzenie” – Sp Silno
Konkurs Biblijny 2020
10 grudnia, 2020
Akcja „Razem na Święta” w naszej szkole
20 grudnia, 2020

Zapraszamy na szkolny konkurs poetycki

o tematyce Świąt Bożego Narodzenia

 

 1. Organizator konkursu: nauczyciel języka polskiego.
 2. Cele konkursu:
 • Pogłębianie wiedzy uczniów na temat istoty Świąt Bożego Narodzenia
  oraz świątecznych tradycji.
 • Inspirowanie twórczości literackiej.
 • Kształtowanie umiejętności pisania.
 • Odkrywanie talentów.
 • Umożliwienie młodzieży prezentacji swojej twórczości.
 • Popularyzacja czytelnictwa.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów
  klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Silnie,
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie jednego własnego wiersza.
 • Tematyka utworu dotyczy Świat Bożego Narodzenia.
 • Uczestnicy konkursu składają prace w formie wydruku komputerowego.
 • Utwór nie powinien być dotychczas publikowany i nagradzany w innych konkursach.
 • Dane autora (imię, nazwisko, wiek, klasa).
 • Prace konkursowe wraz z danymi osobowymi należy wysłać na adres: sylwiaropinska@gmail.com
 • Termin nadsyłania prac upływa z dniem 23 XII 2020 roku.
 1. Ogłoszenie wyników, prezentacja nagrodzonych utworów i wręczenie nagród odbędzie się po feriach.
 2. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody
  na udostępnienie części danych osobowych potrzebnych do celów publikacji i promocji.
 4. Dodatkowych informacji o konkursie udziela pani Sylwia Ropińska.

Komentarze są wyłączone.

Sp Silno Skip to content