" /> Czy w twojej miejscowości jest czyste powietrze? – Sp Silno
XXVIII Jesienny Bieg Ekologiczny w Swornychgaciach
XXVIII Jesienny Bieg Ekologiczny w Swornychgaciach
11 października, 2022
Pasowanie na ucznia 2022
Pasowanie na ucznia 2022
13 października, 2022
ESA dla OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - 1200 czujników smogu

ESA dla OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - 1200 czujników smogu

Od dzisiaj możemy na bieżąco sprawdzać stan powietrza w Silnie dzięki zamontowanemu na budynku szkoły czujnikowi smogu. Czujniki smogu dla szkół zamontowano w ramach programu ESA. 

1200 szkół z całej Polski zakwalifikowało się do projektu „ESA dla OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – 1200 czujników smogu”. Wśród nich znalazły się również placówki z terenu Gminy Chojnice -SP Silno i SP Kłodawa.

W ramach projektu, w każdej z placówek montowane są czujniki smogu i tablice do wyświetlania wyników pomiarów. Oprócz tego, w ramach dwuletniej współpracy projektowej, odbędą się szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów, konkursy i dodatkowe aktywności.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość oraz edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Szkoły biorące udział w projekcie ESA są wyposażane w mierniki służące do oznaczania jakości powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie, wykorzystując dane archiwalne, mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji z czynnikami atmosferycznymi.

Sprawdź stan powietrza w Silnie: https://esa.nask.pl/szkola/id/681

ESA dla OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - 1200 czujników smogu

ESA dla OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – 1200 czujników smogu

ESA dla OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - 1200 czujników smogu

ESA dla OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – 1200 czujników smogu

ESA dla OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - 1200 czujników smogu

ESA dla OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – 1200 czujników smogu

Komentarze są wyłączone.

Sp Silno Skip to content