" /> Pani Sylwia Ropińska wśród pięciu laureatów Konkursu Nauczyciel Pomorza 2021 roku – aktualizacja – Sp Silno
andrzejki 2021 w klasach 1-3
Andrzejki w klasach młodszych
3 grudnia, 2021
list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat
List w sprawie szczepień przeciw COVID-19 wśród dzieci w wieku 5-11 lat
5 grudnia, 2021
Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Komisja konkursowa spośród kilkudziesięciu zgłoszonych kandydatów wyłoniła 10 nauczycieli wyróżniających się nieprzeciętnym zaangażowaniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosujących innowacyjne metody pracy, stwarzających przestrzeń rozwoju każdemu uczniowi i wychowankowi, a także będących liderami życia społecznego w środowisku lokalnym.
Spośród finalistów konkursu w sposób szczególny zostanie uhonorowanych 5 nauczycieli. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza Roku 2021, statuetkę i nagrodę pieniężną, a pozostali czterej kandydaci wraz z wyróżnieniem odbiorą również nagrody pieniężne.

We wtorek 16 listopada 2021 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego odbyła się uroczysta gala Konkursu Nauczyciel Pomorza 2021 roku. Podczas uroczystości Mieczysław Struk marszałek Pomorza powiedział, że ta uroczystość to okazja, by dać wyraz szczególnej roli, jaką pełnią nauczyciele. 

Dwunastoosobowa komisja, zapoznając się z wnioskami do Konkursu „Nauczyciel Pomorza” 2021 roku, oceniała osiągnięcia kandydatów, biorąc pod uwagę 5 kryteriów. Są to:  

  • podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uwzględnieniem metod innowacyjnych, w tym m.in. indywidualnej pracy z uczniem oraz zespołowej pracy uczniów
  • inspirowanie młodzieży do aktywności w środowisku lokalnym
    poprzez kształtowanie ich wrażliwości społecznej oraz poczucie regionalnej wspólnoty obywatelskiej
  • uzyskiwanie szczególnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
  • wspieranie innych nauczycieli swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym
  • animator życia społecznego w środowisku lokalnym

Po raz szósty spośród kilkudziesięciu zgłoszonych kandydatów kapituła konkursowa wyłoniła dziesięcioro nauczycieli mogących poszczycić się ponadprzeciętną aktywnością na wielu płaszczyznach. Wybrano osoby wyróżniające się nieprzeciętnym zaangażowaniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosujące innowacyjne metody pracy, stwarzające przestrzeń rozwoju każdemu wychowankowi, a także będące liderami życia społecznego w środowisku lokalnym. Podczas uroczystej gali marszałek województwa pomorskiego  spośród nominowanych do tytułu „Nauczyciel Pomorza Roku 2021” nagrodził pięć laureatek.

Dwunastoosobowa komisja konkursowa po raz kolejny została zaskoczona wysokim pułapem osiągnięć. Kapitule wydawało się, że  trudno będzie tę poprzeczkę przeskoczyć , a jednak tak się stało. Profesor GUMed Tomasz Smiatacz powiedział, że „różnorodność nauczycieli, osiągnięcia, pasje, pomysły, aktywność są niewyobrażalne”. Przedstawiciel środowisk akademickich w Komisji Konkursowej „Nauczyciel Pomorza” w imieniu członków komisji podziękował pedagogom za to, co robią, jacy są, kim są  i jak to oddziałuje na uczniów i ich rodziców, i kształtuje Pomorze na przyszłe dziesięciolecia. 

Tytuł Nauczyciela Pomorza Roku 2021, statuetkę i nagrodę pieniężną otrzymała Zdzisława Głowienka z Gdańska. Natomiast równorzędne wyróżnienia i nagrody pieniężne  przyznano czterem pedagogom. Jednym z nich okazała się polonistka pani Sylwia Ropińska.

Wręczając nagrody wybitnym pomorskim nauczycielom marszałek Mieczysław Struk nadmienił, iż nauczyciel to jedyny zawód, którego powołaniem jest kształtowanie osobowości młodego człowieka, a ta misja wymaga od pedagoga umiejętności rozumienia ucznia i zbudowania z nim relacji opartej na zaufaniu i autorytecie. Pan marszałek dodał  także, że „to zawód szczególnej odpowiedzialności społecznej, bo poprzez przekazywanie wartości – wpływający na całe społeczeństwo”.

Nasza laureatka Pani Sylwia Ropińska to wszechstronny nauczyciel. W oświacie pracuje od 1989 roku. Natomiast w naszej szkole jest zatrudniona od 20 lat na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Polonistka ma w swoim dorobku liczne osiągnięcia na wielu płaszczyznach.
Do sukcesów w pracy dydaktycznej należy m.in. zdobywanie przez jej uczniów  wysokich miejsc w konkursach na wszystkich szczeblach, uzyskiwanie przez nich wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, opracowanie i wdrożenie programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych, społeczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zarówno z uczniem słabym jak i zdolnym.   
W 30-letniej pracy wychowawczej nauczycielka  może pochwalić się organizacją licznych wycieczek i wyjazdów na Zieloną Szkołę oraz do teatru i kina; prowadzeniem gazetki szkolnej „Omnibus” oraz zajęć pozalekcyjnych z małej motoryki. Była opiekunem m.in. koła teatralnego, filmowego, dziennikarskiego, recytatorskiego, ortograficznego. W przeszłości organizowała liczne konkursy szkolne i gminne. Nadal jest organizatorem  corocznych szkolnych konkursów recytatorskich i czytelniczych, a także współorganizuje Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wierszami Tuwima wiosna się zaczyna”.           
Pani Sylwia Ropińska pełni także różne funkcje społeczne. Wspomaga szkoły jako członek  jury. Jest prezesem ogniska ZNP w naszej szkole. Troszczy się o zachowanie łączności  emerytowanych nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty z rodzimą placówką. To wiceprezes ZO ZNP Gmina Chojnice oraz aktualnie członek OKR ZOP ZNP w Gdańsku. Przez trzy lata sprawowała funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły. Od wielu lat współpracuje z Teatrem „Artenes” z Wrocławia oraz okolicznymi zakładami pracy, pozyskując przy okazji fundusze na wyjazdy uczniów, konkursy czy zakup nagród. Ponadto od tego roku jest członkiem Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF.

Pani Sylwia Ropińska ma w swoim dorobku Medal Komisji Edukacji Narodowej,  nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty, nagrodę Wójta Gminy Chojnice oraz liczne nagrody Dyrektora. Jesteśmy dumni z docenienia pani Sylwii przez kapitułę konkursową w VI edycji Konkursu Nauczyciel Pomorza 2021 roku. Cieszymy się, że przedstawicielka szkoły wiejskiej gminy Chojnice znalazła się wśród pięciu  wyjątkowych pedagogów.    
Serdecznie gratulujemy.

Wywiad w Radiu Weekend FM z panią Sylwia Ropińską z 2 grudnia 2021 możecie wysłuchać:  wywiad

Więcej informacji: https://pomorskie.eu/najlepszy-pedagog-pracuje-w-gdansku-zdzislawa-glowienka-nauczycielem-pomorza-2021/

https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/135034-konkurs-nauczyciel-pomorza-2021-statuetke-otrzymala-zdzislawa-glowienka-z-gdanska

https://pomorskie.eu/najlepszy-pedagog-pracuje-w-gdansku-zdzislawa-glowienka-nauczycielem-pomorza-2021/

 https://www.youtube.com/watch?v=kwfZFyw_AXs  transmisja VI edycji Konkursu Nauczyciel Pomorza 2021 r.

https://pomorskie.eu/juz-dzis-poznamy-najlepszych-nauczycieli-pomorza-transmisja-gali-o-godz-12/

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/nauczyciel-pomorza-2021-jest-z-gdanska-nagroda-dla-nauczycielki-edukacji-wczesnoszkolnej,a,208310

Zdjęcia dzięki uprzejmości: p. Beaty Kwaśniewskiej, p. Przemysława Swiderskiego, p. Karola Makurata oraz p. Anny Tobolewskiej i pp Sylwii i Wojciecha Ropińskich.

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Nauczyciel Pomorza Roku 2021

Komentarze są wyłączone.

Sp Silno Skip to content