" /> Rekrutacja 2020/21 nadal trwa! – Sp Silno

Na podstawie

§ 11b.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowy w Silnie poniżej podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Uwaga! Osoby, które jeszcze nie zdążyły zapisać swoich dzieci do szkoły lub przedszkola – nadal mogą to uczynić.

WAŻNE! W związku z zaistniałą sytuacją wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skrzynki pocztowej.

Dokumenty i zarządzenia dotyczące rekrutacji