" /> Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Plastyczny 2020/21 – Sp Silno

Szkoła Podstawowa w Silnie  z a p r a s z a  do  udziału

w XIV Wojewódzkim  Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

Celem konkursu jest: rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną

  •  wyobraźni potrzebnej zarówno na lekcjach matematyki, jak i w życiu  codziennym
  •  popularyzowanie geometrii za pomocą plastyki,
  • rozwijanie inwencji twórczej uczniów,
  • przełamywanie niechęci do matematyki.