" /> Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego – Sp Silno

Lista laureatów etapu wojewódzkiego – 2023.

w XVI Wojewódzkim  

Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

/do pobrania/

Wyniki XVI konkursu SP Silno 2023

**********************************************

Lista laureatów etapu wojewódzkiego – 2022.

w XV Wojewódzkim  

Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

/do pobrania/

Wyniki XV konkursu2021-22

**********************************************

Lista laureatów etapu wojewódzkiego – 2021.

w XIV Wojewódzkim  

Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

/do pobrania/

XIV WKM-P – laureaci 2021

**********************************************

Lista laureatów etapu wojewódzkiego 2020.

w XIII Wojewódzkim  

Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

/do pobrania/

Laureaci XIII WKM-P

Sp Silno Skip to content