" /> Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznego pt. ,,Przeszłość w obiektywie. Dziedzictwo wokół nas”. – Sp Silno
Dary dla dzieci w ukraińskich Domach Dziecka
Współpracujemy z Pomocomocni
14 czerwca, 2022
XXIII PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ - ,,CREDO’’ CHOJNICE 2022
XXIII PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ – ,,CREDO’’ CHOJNICE 2022
19 czerwca, 2022
konkurs fotograficzny pt. ,,Przeszłość w obiektywie. Dziedzictwo wokół nas”.

konkurs fotograficzny pt. ,,Przeszłość w obiektywie. Dziedzictwo wokół nas”.

1.Organizator:

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

2.Adresat Konkursu:

Dzieci oraz młodzież regionu Chojnic i okolic

3.Tematyka:

Zabytkowe dziedzictwo architektury obejmujące miasta, miasteczka, wioski, osady, zaułki najbliższego regionu pokrywającego się z obszarem dawnego powiatu chojnickiego z okresu II RP (budynki i ich wnętrza, struktury miejskie, wiejskie lub ich fragmenty – zarówno w nawiązaniu do krajobrazu jak i w formie detali architektonicznych). Liczymy na wrażliwość i kreatywność uczestników.

4.Cele Konkursu:

Celem Konkursu jest odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Identyfikacja  oraz bliższe poznanie przez  uczestników różnorodnego charakteru pomorskiej architektury zabytkowej, a także pogłębienie wiedzy o bogatej lokalnej historii, której śladem są zachowane do dziś zabytki. Ma on również uwrażliwić  i skłonić do zastanowienia nad wartością i stanem zachowania lokalnego dziedzictwa architektury, poprzez pokazanie przykładów dbałości o zabytki, jak i zagrożeń i braku należytej troski lokalnej społeczności o ochronę zachowanego w różnym stanie dziedzictwa przeszłości.

5.Zasady uczestnictwa:

Podział według kategorii wiekowych:

– I grupa: klasy IV do VIII szkoły podstawowej (do 3 zdjęć ocenianych indywidualnie)

– II grupa : szkoły ponadpodstawowe (cykl od 3 do 8 zdjęć powiązanych ze sobą tematycznie)

Fotografie muszą być samodzielnie wykonane przez uczestnika konkursu.

Warunkiem przyjęcia pracy w przypadku osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

Prace należy przesyłać na adres muzeumchojnice@gmail.com w terminie do 30 września 2022 r.

Format prac: minimalne wymiary plików 2480 x 3508 pixeli o maksymalnym rozmiarze 5 MB w formacie JPG.

6.Ocena prac:

Oceny prac i przyznania nagród dokona jury Konkursu składające się z profesjonalnych fotografów oraz pracowników muzeum.

7.Nagrody:

Muzeum przewiduje po trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii, w tym po jednej nagrodzie głównej w każdej z nich oraz bezpłatny pakiet zwiedzania Muzeum z przewodnikiem dla Zwycięzców z osobami towarzyszącymi.

8.Prawa autorskie:

Nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Muzeum. Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego dysponowania zdjęciami, m. in. nieodpłatnego ich reprodukowania w celach  promocyjnych i wystawienniczych.

9.RODO

W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy o podpisanie stosownych oświadczeń przez opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników.

Wzór dokumentów znajdą Państwo również na stronie www.chojnicemuzeum.pl , które należy przysłać razem z fotografiami w formie skanu, lub dostarczyć osobiście do Bramy Człuchowskiej (ul. Podmurna 13) w godzinach otwarcia Muzeum. Brak zgody RODO będzie skutkował dyskwalifikacją pracy.

metryczka         ulotka_kon_fot        Załączniki RODO 2022

Komentarze są wyłączone.

Sp Silno Skip to content