" /> Informacja o naborze wniosków stypendialnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. – Sp Silno
przedszkole promujące zdrowie - logo
Wiosenne kanapki – zajęcia realizowane w ramach przystąpienia do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie
4 maja, 2023
W zgodzie z naturą w przyszłość
W zgodzie z naturą w przyszłość
7 lipca, 2023
stypendium

stypendium

Informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Nabór potrwa do 17 lipca 2023 r.

Szczegóły i generatory wniosków dostępne są pod poniższymi linkami:

1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej)

https://des.pomorskie.eu/…/stypendia-finansowane-z…/

O stypendium można ubiegać się dla ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który w roku szkolnym 2022/2023 zdobył przynajmniej jeden tytuł finalisty lub laureata w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej ponadwojewódzkim (ogólnopolskim).

2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej)

https://des.pomorskie.eu/…/stypendia-w-ramach…/

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

1) w roku szkolnym 2023/2024 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2) w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;

3) w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):

• w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,

• w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;

4) w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;

5) uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

Stypendia-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-w-ramach-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-4

Zał. 3         Zał. 2             Zał. 1        Uchwała              

Komentarze są wyłączone.

Sp Silno Skip to content