" /> Ubezpieczenia 2021/22 – ważne informacje. – Sp Silno

Nowa oferta ubezpieczenia NNW

uczniów i pracowników 

Placówek oświatowych 2021/2022

Bezpieczny.pl 

Szanowni Rodzice

Nie wiemy czy zbieranie pieniędzy przez wychowawców będzie możliwe więc sugeruję zapoznać się z komunikatami z załączników. Polisa grupowa w Generali przez Bezpieczny.pl kończy się i że należy na portal Bezpieczny.pl z użyciem indywidualnego kodu Placówki 05149 wejść jeszcze w sierpniu by zadbać o ciągłość ochrony.

W tym roku wygenerowałam specjalny kod 05149 – który pozwoli nam wyfiltrować liczbę dzieci ubezpieczonych w tej konkretnej Placówce.

Wykupienie ubezpieczenia NNW przez Rodziców, przyczynia się do ochrony Placówki przed roszczeniami i ochrony samych dzieci i rodziców przed finansowymi skutkami wypadków

Link do informacji o OC Dyrektora  OC Szkoły /zakres/informacje prawne/ orzecznictwo/ tutaj : https://bezpieczny.pl/oc-dyrektora/20213

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nową ofertę ubezpieczenia NNW rozszerzono o cztery dodatkowe świadczenia:

– pobyt w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – świadczenie w wysokości od 200 do 500 zł (w zależności od wybranego wariantu) wypłacane jest w przypadku pobytu trwającego min. 2 dni od momentu zdiagnozowania COVID-19, przy czym jeżeli wskutek zachorowania na COVID-19 Ubezpieczony będzie leczony na OIOM, Generali przyzna dodatkowe świadczenie w wysokości równej świadczeniu na wypadek pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19.

 Tam gdzie Szkoły zdecydują się na kontynuwację współpracy w wersji grupowej W polisie grupowej świadczenie na wypadek pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 liczone jest podwójnie.

UWAGA: Świadczeniem tym objęci są wszyscy Ubezpieczeni w wieku od 4 miesiąca do 67 roku życia, a więc dotyczy ono nie tylko uczniów i wychowanków placówek, ale również Dyrektora, całej kadry pedagogicznej i personelu administracyjnego – żadna Firma Ubezpieczeniowa w tej chwili w ramach ubezpieczenia NNW ze składką jednorazową roczną nie chroni Pracowników Oświatowych mimo że właśnie Państwo jesteście najbardziej wystawieni na zagrożenie wynikające z COVID -19 link do zakupu przez pracowników oświaty tutaj: https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dorosli/05149

Poza tym w ofercie dla uczniów:
– pomoc psychologiczna dla dziecka – po traumatycznej sytuacji, np. poważnym zachorowaniu, śmierci rodzica lub rodzeństwa, próbie samobójczej, prześladowaniu – do 600 zł;
– zwrot kosztów wycieczki szkolnej – jeżeli dziecko nie będzie mogło w niej uczestniczyć z powodu wypadku lub choroby – do 500 zł.

Pozostałe świadczenia dostępne dotychczas w ofercie NNW pozostają bez zmian z drobnymi rozszerzeniami jak np. w wypadku komunikacyjnym uwzględniamy poruszanie się na hulajnodze elektrycznej.

Dystrybucja ubezpieczenia NNW w nowej rzeczywistości

Nadchodzący rok szkolny pod względem dystrybucyjnym będzie zupełnie inny niż dotychczas. Choć nie wiemy, czy w przyszłości czekają nas lekcje czy e-lekcje, wywiadówki czy e-wywiadówki, rady pedagogiczne czy e-rady pedagogiczne, Bezpieczny.pl przygotował dla Was szereg rozwiązań ułatwiających Rodzicom zakup ubezpieczenia w koronawirusowej rzeczywistości nawet dla Rodziców mniej operatywnych i oswojonych z internetem.

E-ulotka i technologia „live cooking”, czyli zdalne wsparcie Klienta w procesie zakupu:

Najważniejszą z wprowadzonych przez nas nowych funkcjonalności jest najnowocześniejsza technologia „live cookingu”, polegająca na zdalnym zawieraniu umowy ubezpieczenia bezpośrednio na ekranie Klienta poprzez parowanie ekranów.
Zalety?
– brak bezpośredniego kontaktu Klient – Pośrednik, dzięki czemu stosujemy się do zaleceń utrzymania społecznego dystansu,
– pełne wsparcie dla Klienta, który nie czuje się pewnie poruszając w internecie. Nie nawigujemy go „na ślepo”, tylko na jego własnym ekranie zawieramy umowę ubezpieczenia,
– pewność, że zakup polisy przebiegł poprawnie
  1. LIVE COOKING

Od ostatnich kilku dni w mediach społecznościowych aż kipi o innowacyjnej usłudze zdalnego wsparcia Klienta podczas wypełniania formularza zakupu- LIVE COOKING.

W załączeniu przesyłam artykuł, który na swoich łamach zamieściła Gazeta Ubezpieczeniowa.  Artykuł „Bezpieczny.pl razem z agentami rewolucjonizuje zdalną sprzedaż ubezpieczeń” doskonale wyjaśnia ideę wprowadzenia nowej technologii.

Ponadto o live cooking znajdziecie informację na blogu Dumni z ubezpieczeń
 
W załączniku:
1. Komunikat do Rodziców na rok szkolny 2021-2022 z KODEM dedykowanym Placówce – do upublicznienia w czerwcu, sierpniu, wrześniu  wraz z aktualną ofertą i linkami do OWU tabeli uszczerbków
 
Powyższe do komunikacji z Rodzicami!
 

Z wyrazami szacunku,

Barbara Polańska-Matuszek

tel. 690 950 555

bmatuszek@bezpieczny.pl

www.ubezpieczenia-matuszek.pl