KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Silnie uprzejmie przypomina o obowiązku zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Prosimy o zgłaszanie się rodziców/opiekunów prawnych w terminie od dnia 01.03.2019r. do dnia 29.03.2019r. do sekretariatu szkoły.

Rodzic/opiekun prawny zapisując dziecko do szkoły powinien mieć ze sobą: PESEL dziecka, dowód osobisty oraz akt urodzenia dziecka do wglądu.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie urodzone w 2012r.

Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie urodzone w 2013r.

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
w Szkole Podstawowej w Silnie na rok szkolny 2019/2020

Druki rekrutacji do pobrania w formacie pdf stosowane w Szkole Podstawowej w Silnie

 

Wniosek_kl.1                                                          Wniosek_oddz. przedsz.                                                     Zgłoszenie_kl.1

 

Podstawa prawna:  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2018 r.,poz,994 z późn, zm) oraz art.154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art.29 ust. 2 pkt ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 T.,poz.996 z późn, zm.),

 

Zarządzenie Wójta