ROK SZKOLNY 2017/2018

Jesteśmy organizatorami konkursów: Ogólnopolskiego Turnieju – Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – etap gminny dla gimnazjów / P. Synak Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „Sceny z życia” / M. Luptowska Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego „Sceny z życia” / I. Drobińska, M. Luptowska Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców / T. Bajgot

Edukacja

Samorządy mają głos
Kiedy: wrzesień O programie: Org. - Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa w ramach kampanii społecznej Celem akcji Samorządy mają głos jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: - dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów, - zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską. Prowadzący w szkole: SU / Alicja Stec, Małgorzata Luptowska, Dorota Stachowiak Klasa objęta programem: Klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Moje pierwsze prawo jazdy
Kiedy: cały rok O programie: Org. – Zespół Szkół w Silnie Przygotowywanie i przeprowadzenie egzaminu na Kartę Rowerową Prowadzący w szkole: Piotr Synak Klasa objęta programem: VI- VIII SP i Gimnazjum
Ekstraklasa
Kiedy: cały rok O programie: Org. - Wydawnictwo WSiP ekstraklasa Ekstraklasa – Podróż z klasą na edukacyjną wyprawę pełną dobrej zabawy! Razem z wydawnictwem uczniowie zdobywają nowe umiejętności, trenują przed najważniejszymi sprawdzianami i odnoszą szkolne sukcesy. Klasa objęta programem: VI SP
Lepsza szkoła
Kiedy: cały rok O programie: Org. Wydawnictwo GWO Program Lepsza szkoła pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Prowadzący w szkole: Klasa objęta programem:
CzytaMyKiedy: Cały rok