" /> Projekty i przedsięwzięcia – Sp Silno

ROK SZKOLNY 2017/2018

Jesteśmy organizatorami konkursów:

Ogólnopolskiego Turnieju – Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – etap gminny dla gimnazjów / P. Synak

Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „Sceny z życia” / M. Luptowska

Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego „Sceny z życia” / I. Drobińska, M. Luptowska

Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców / T. Bajgot

Programy Ogólnopolskie

Edukacja

Samorządy mają głos
Kiedy: wrzesień O programie: Org. - Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa w ramach kampanii społecznej Celem akcji Samorządy mają głos jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: - dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów, - zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską. Prowadzący w szkole: SU / Alicja Stec, Małgorzata Luptowska, Dorota Stachowiak Klasa objęta programem: Klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Moje pierwsze prawo jazdy
Kiedy: cały rok O programie: Org. – Zespół Szkół w Silnie Przygotowywanie i przeprowadzenie egzaminu na Kartę Rowerową Prowadzący w szkole: Piotr Synak Klasa objęta programem: VI- VIII SP i Gimnazjum
Ekstraklasa
Kiedy: cały rok O programie: Org. - Wydawnictwo WSiP ekstraklasa Ekstraklasa – Podróż z klasą na edukacyjną wyprawę pełną dobrej zabawy! Razem z wydawnictwem uczniowie zdobywają nowe umiejętności, trenują przed najważniejszymi sprawdzianami i odnoszą szkolne sukcesy. Klasa objęta programem: VI SP
Lepsza szkoła
Kiedy: cały rok O programie: Org. Wydawnictwo GWO Program Lepsza szkoła pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.
CzytaMy
Kiedy: cały rok O programie: Konkurs Polonistyczno-Czytelniczy Org. - Wydawnictwo GWO
Magiczne drzewo
Kiedy: cały rok O programie: Czytelniczy projekt edukacyjny

PROFILAKTYKA

Trzymaj Formę
Kiedy: cały rok O programie: Org. - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Cele: Kształtowanie prozdrowotnych nawyków (stylu życia i sposobu odżywiania) Zachęcenie do aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i rekreacji) Dostarczenie wiedzy z zakresu sposobu odżywiania, kładąc szczególny nacisk na zróżnicowanie i zbilansowanie diety zarówno pod względem energetycznym jak i odżywczym /posiłek wartościowy a nie kaloryczny Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. Prowadzący w szkole: Alicja Stec, Dorota Stachowiak Klasa objęta programem: Klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Nie pal przy mnie, proszę
Kiedy: cały rok O programie: Org. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach; Partnerzy: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, Pełnomocnik Wójta d.s. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Uczniowie w ramach programu zapoznali się z wiewiórką Wiki, która przekazywała dzieciom informacje na temat zdrowia – co to jest zdrowie, od czego ono zależy, co jemu szkodzi i co robić gdy to zdrowie jest zagrożone? Prowadzący w szkole: Dorota Stachowiak
Znajdź właściwe rozwiązanie
Kiedy: cały rok O programie: Org. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach Partnerzy: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, Pełnomocnik Wójta d.s. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Cele programu : Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu Prowadzący w szkole: Dorota Stachowiak

PROFILAKTYKA

Dożywianie w szkole
Kiedy: cały rok O programie: dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Silnie -  finansowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach;
Szklanka mleka
Kiedy: cały rok O programie: dla uczniów szkoły podstawowej – finansowana z dopłat unijnych, dopłat krajowych ARR, Funduszu Promocji Mleka;
Owoce w szkole
Kiedy: cały rok O programie: dla uczniów oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej I-III – finansowany z dopłat unijnych i budżetu krajowego
Basen
Kiedy: cały rok O programie: dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej – finansowany przez Urząd Gminy w Chojnicach; 5) Koło miłośników  zdrowego stylu życia /  A. Stec;

Programy Lokalne

Edukacja

Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi
W ramach akcji Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi zbieranie zużytych baterii i puszek aluminiowych – działania poparte całoroczną akcją informacyjną na temat              celowości  zbiórki   / A. Skórczewski, P. Synak  
Charytatywne: 
Charytatywne:  - zbieranie nakrętek  i zużytych płyt CD/DVD dla chorych  dzieci - zbiórka pieniędzy / karma dla psa i kota, - książka dla biblioteki
Imprezy okolicznościowe w WDK
Imprezy okolicznościowe w WDK w Silnie:  Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki  /  E. Łuczyńska, M. Stoltmann, B. Orłowska, D. Stachowiak Klasa objęta programem: VI SP

Programy Szkolne

Całoroczne programy czytelnicze / S. Ropińska :                 

Tropimy czytelników
„Tropimy czytelników”– Konkurs czytelniczy - Na przerwach tropimy wnikliwie uczniów czytających książki        
Czy znasz znaczenie tego słowa?
„Czy znasz znaczenie tego słowa?” - Konkurs językowy – Pisemne wyjaśnianie znaczenia słów /  np. słowo na październik ELOKWENTNY   
Z jakiej książki pochodzi ten fragment
„Z jakiej książki pochodzi ten fragment” - Konkurs czytelniczy – Raz w tygodniu pojawia się na tablicy  fragment książki. Za poprawną odpowiedź uczeń zdobywa punkt.  Pod koniec roku szkolnego zostanie wyłonionych 3 finalistów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe
Magia czytania w klasie IV
"Magia czytania w klasie IV" - 5-minutowe głośne czytanie uczniów na początku lekcji

Akcje przygotowane przez Samorząd Uczniowski / A.Stec, M.Luptowska:          

corocznie
Poczta Walentynowa, Otrzęsiny klas pierwszych, Andrzejki szkolne,  Konkurs na najładniej udekorowaną klasę w okresie przedświątecznym
całoroczne
  dyżury uczniowskie podczas przerw lekcyjnych, szkolnego radiowęzła, losowania „Szczęśliwego numerka” 
comiesięczne akcje tematyczne
comiesięczne akcje tematyczne w ramach Specjalnego Dnia Miesiąca: Śpioch, Czapki św. Mikołaja ......

Akcje przygotowane przez Szkolny Klub Wolontariatu 

całoroczne
ogólnoszkolna akcja "Pomocna dłoń"

Pozostałe szkolne:

Jasełka, Dzień Papieski 
Jasełka, Dzień Papieski  / A. Stec, H. Butkiewicz
Spotkania
Organizacja spotkań uczniów z przedstawicielami zawodów i instytucji współpracujących ze szkołą w tym zakresie / U. Wirkus-Wielińska
Książka dla biblioteki
Całoroczna  -  Książka dla biblioteki / H. Butkiewicz
Magiczne drzewo
Projekt edukacyjny – „Magiczne drzewo” / H. Butkiewicz
Sp Silno Skip to content