" /> O konkursie – Sp Silno

Szkoła Podstawowa w Silnie 

z a p r a s z a 

do  udziału

w XIV Wojewódzkim  Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

* Celem konkursu jest:
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną,
– rozwijanie wyobraźni potrzebnej zarówno na lekcjach matematyki, jak i w życiu  codziennym,
– popularyzowanie geometrii za pomocą plastyki,
– rozwijanie inwencji twórczej uczniów,
– przełamywanie niechęci do matematyki.

* Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa w Silnie

* W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy wykonają dowolną techniką pracę formatu A 3 (prace innego formatu nie będą brały udziału w konkursie) według tematyki określonej dla danej grupy wiekowej:

A – klasy IV szkoły podstawowej – świat trójkątów

B – klasy V szkoły podstawowej – reklama  czworokątów

C – klasy VI szkoły podstawowej – prostopadłe i równoległe wokół Ciebie

D – klasy VII szkoły podstawowej– skala w życiu codziennym

E – klasy VIII szkoły podstawowej – bryły wokół nas

 * Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Uczestnicy podpisują swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę,  imię i nazwisko nauczyciela opiekuna oraz w lewym górnym rogu symbol grupy wiekowej (A-E).

* Prace należy dostarczyć do 29 stycznia 2021 r. na adres: Szkoła Podstawowa w Silnie, 89-620 Silno,  ul. Główna 39 z dopiskiem XIV Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Plastyczny wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą  na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych.

* Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 17 lutego 2021 r. na szkolnej stronie internetowej: www.spsilno.pl

* Zapraszamy wszystkich nagrodzonych uczniów wraz z opiekunami na podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród 11 marca 2021 r. /czwartek/ godz. 13.00  do Szkoły Podstawowej w Silnie

* Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według   ustalonych kryteriów: zgodności z tematyką, pomysłowości, estetyki.

*Prace dostarczone na konkurs pozostają u organizatorów.

* Prosimy o odbiór nagród (organizatorzy nie wysyłają nagród pocztą). Nagrody nie odebrane  do końca roku szkolnego przechodzą na następny konkurs.

* Sprawy nie ujęte w regulaminie lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie konkursu, rozpatrują organizatorzy w porozumieniu z jury.

*W przypadku zamknięcia szkół z powodu pandemii lub ograniczonego dostępu do szkoły organizatorzy nagrają płytę z nagrodzonymi pracami, wystawą prac  oraz uroczystością rozdania nagród, nagrody zostaną przesłane do szkół uczniów nagrodzonych

*Informacji udzielają Anna Tobolewska – anna-tobolewska@wp.pl oraz Piotr Synak –  piotrek_sy@o2.pl

Niezbędne dokumenty i informacje w formacie .pdf w zakładce „Do pobrania