Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa w Silnie, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach

* W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy wykonają dowolną techniką pracę formatu A 3 (prace innego formatu nie będą brały udziału w konkursie) według tematyki określonej dla danej grupy wiekowej:

A – klasy IV szkoły podstawowej – układanki tangramowe

B – klasy V szkoły podstawowej – świat czworokątów

C – klasy VI szkoły podstawowej – prostopadłe i równoległe wokół Ciebie

D – klasy VII szkoły podstawowej– ornamenty lub mozaiki z wielokątów foremnych

E – klasy VIII szkoły podstawowej – skala w życiu codziennym

F – klasy III gimnazjum – bryły wokół nas

* Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Uczestnicy podpisują swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę,  imię i nazwisko nauczyciela opiekuna oraz w lewym górnym rogu symbol grupy wiekowej (A-F).

* Prace należy dostarczyć do 31 stycznia 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa w Silnie, 89-620 Silno,  ul. Główna 39 z dopiskiem XII Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Plastyczny wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą  na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych.

* Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25 lutego 2019 r. na szkolnej stronie internetowej: www.spsilno.pl

* Zapraszamy wszystkich nagrodzonych uczniów wraz z opiekunami na podsumowanie konkursu        i uroczyste wręczenie nagród 28 marca 2019 r. /czwartek/ godz. 13.00

do Szkoły Podstawowej w Silnie

* Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według   ustalonych kryteriów: zgodności z tematyką, pomysłowości, estetyki.

*Prace dostarczone na konkurs pozostają u organizatorów.

* Prosimy o odbiór nagród (organizatorzy nie wysyłają nagród pocztą). Nagrody nie odebrane  do końca roku szkolnego przechodzą na następny konkurs.

* Sprawy nie ujęte w regulaminie lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie konkursu, rozpatrują organizatorzy w porozumieniu z jury.

 

Niezbędne dokumenty i informacje w formacie .pdf w zakładce „Do pobrania