" /> Zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego – Sp Silno

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

w XIII Wojewódzkim  

Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

/do pobrania/

Finaliści XIII WKM-P