" /> Zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego – Sp Silno

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

w XIV Wojewódzkim  

Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

/do pobrania po weryfikacji prac i opublikowaniu wyników/

XIV Wojewódzki Konkurs Matematyczno – kolejny etap