" /> Zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego – Sp Silno

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

w XV Wojewódzkim  

Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

/do pobrania po weryfikacji prac i opublikowaniu wyników/

XV Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Plastyczny Lista uczestników do następnego etapu2021-22

Sp Silno Skip to content