" /> Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego – Sp Silno

Lista laureatów etapu wojewódzkiego.

w XIII Wojewódzkim  

Konkursie  Matematyczno – Plastycznym

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

/do pobrania/

Laureaci XIII WKM-P