KALENDARZ SZKOLNY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SILNIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Wydarzenie Data
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3.09.2018r. , godz. 8.00

Zebrania z rodzicami

– wybór Trójek Klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców

- spotkanie Rady Rodziców

19.09.2018r.

Zebrania z rodzicami

14.11.2018r.

Egzamin próbny z Operonem – klasa III G

------.12.2018r.

Zebrania z rodzicami

- w porządku m.in. informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

12.12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

24.12. 2018r. – 1.01. 2019r.

Informowanie uczniów o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych

do 15.01.2019r.

Zakończenie I okresu

22.01.2019r.

Ferie zimowe

11.02 - 24.02.2019r.

Rekolekcje

termin zostanie ustalony

Egzamin gimnazjalny: - część humanistyczna

10.04.2019r - środa

Egzamin gimnazjalny: - część matematyczno-przyrodnicza

11.04.2019r - czwartek

Egzamin gimnazjalny: - część języka obcego

12.04.2019r - piątek

Egzamin ósmoklasisty: - część humanistyczna

15.04.2019r - poniedziałek

Egzamin ósmoklasisty: - część matematyczno-przyrodnicza

16.04.2019r - wtorek

Egzamin ósmoklasisty: - część języka obcego

17.04.2019r - środa

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23.04.2019r.

Zebrania z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

- informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

8.05.2019r.

Informowanie uczniów o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych

1do 15.06.2019r.

Apel podsumowujący rok szkolny 2017/2018

21.06.2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

21.06.2019r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

szkoła podstawowa - klasy 0 – VII

2.11.2018r.

10.04.2019r.

11.04.2019r.

12.04.2019r.

15.04.2019r.

16.04.2019r.

17.04.2019r.

2.05.2019r.

szkoła podstawowa - klasa VIII

2.11.2018r.

10.04.2019r.

11.04.2019r.

12.04.2019r.

2.05.2019r.

.

gimnazjum - klasa III

2.11.2018r.

15.04.2019r.

16.04.2019r.

17.04.2019r.

2.05.2019r.

.
Inne zebrania z rodzicami zwołuje wychowawca klasy zgodnie z potrzebami zespołu klasowego, także na wniosek rodziców.